Một số kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp tốt

Các giám đốc điều hành giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Nhà quản trị giỏi không phải là người nhận hết tất cả mọi việc về mình mà họ phải là người biết phân chia công việc hợp lý cho nhân viên, trao quyền hành cho người khác để điều phối công việc một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì kinh nghiệm điều hành này trở thành một yếu tố tối quan trọng để có thể thực hiện công tác quản lý khoa học hơn, đơn giản hơn.

Nhà lãnh đạo phải biết lên kế hoạch chi tiết và cụ thể

Lên kế hoạch thực tế và dự đoán giỏi

Đây là việc làm đầu tiên và quan trọng đối với bất kỳ một nhà quản trị doanh nghiệp nào. Lên kế hoạch cụ thể, hoạch định chiến lược là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định, lựa chọn mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và vạch ra các hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đó. Nếu nhà quản trị hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết thì sẽ giống như có một “kim chỉ nam” thực hiện, giúp cho doanh nghiệp mà mình quản lý luôn đi đúng hướng, không bị “lệch” mục tiêu.

Biết đào tạo và kiểm soát năng suất làm việc của nhân viên

Giao tiếp hiệu quả với nhân viên và nhà đầu tư

Những nhân viên dưới quyền bạn hay những người “rót” vốn và doanh nghiệp nếu được lắng nghe, chia sẻ và đào tạo tốt sẽ tập trung cống hiến và làm việc với hiệu quả cao nhất. Thái độ làm việc mềm mỏng nhưng vẫn kiên quyết, nguyên tắc nhưng linh hoạt sẽ giúp các nhân viên trong doanh nghiệp tôn trọng và thực hiện kế hoạch đã đề ra với sự tập trung với tâm lý thoải mái.

Kiểm soát tốt năng suất làm việc của nhân viên

Nhà quản trị chung hay trưởng của mỗi bộ phận hay phòng ban để đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật hay khuyến khích, phát triển năng lực của người lao động, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp giúp tăng hiệu quả làm việc chung. Đồng thời, với những nhân viên có năng suất làm việc chưa cao cần chú ý để giao công việc phù hợp hoặc đào tạo lại các kỹ năng làm việc.