Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3650403(số nội bộ 128)
  • Email:
  • Văn Phòng : 201, Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại Học Duy Tân
  • 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Website: http://kqtkd.duytan.edu.vn

Hỗ trợ