Ngân hàng 0 đồng?

Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc cụm từ “Ngân hàng có giá 0 đồng”. Vậy tại sao một ngân hàng có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng lại được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng? Chúng ta nên hiểu vấn đề này như thế nào?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khái niệm về ngân hàng 0 đồng tại Việt Nam: đó là các ngân hàng đang bị âm vốn ở Việt Nam, những ngân hàng này sẽ  không thể nào tái cơ cấu được và do đó Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ mua lại toàn bộ cổ phần với trị giá 0 đồng.

Việc ngân hàng nhà nước mua lại ngân hàng có trị giá 0 đồng đã xử lý nhiều vấn đề yếu kém đang tồn tại trong hệ thống tài chính ngân hàng như:

  • Đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền
  • Không sử dụng đến nguồn ngân sách nhà nước
  • Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngân hàng thông qua hoạt động
  • Ngăn chặn rủi ro làm người dân mất niềm tin vào hoạt động ngân hàng

Vậy tại sao chúng ta không sáp nhập ngân hàng hay tuyên bố phá sản mà phải mua lại ngân hàng yếu kém này với giá 0 đồng?

  • Nếu sáp nhập các nhân hàng yếu kém vào các ngân hàng khác thì đòi ngân hàng sáp nhập phải là ngân hàng thực sự vững mạnh ⇒ giải pháp này là bất khả thi vì thực tế chẳng có ngân hàng nào lại đi tự nguyện đứng ra nhận sát nhập để gánh rủi ro cả
  • Còn về giải pháp cho ngân hàng phá sản thì dù ngân hàng nhà nước sẽ có quyền mở thủ tục phá sản cho ngân hàng yêu cầu nhưng do số tiền phải trả cho người gửi tiền sẽ là rất lớn, nếu không đủ khả năng chi trả cho người gửi tiền ngay lập tức thì dẫn đến tình trạng người gửi tiền rút tiền ngân hàng ồ ạt, đến đến nguy cơ đổ vỡ hệ thống tài chính quốc gia

Việc ngân hàng nhà nước mua lại các ngân hàng yếu kém với giá 0 đồng sẽ có những mặt tích cực đó là nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước là phải đưa lại ngân hàng này hoạt động trở lại bình thường nhằm tăng niềm tin của khách hàng  và ngân hàng sẽ phục hồi tốt trở lại, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền, đem lại sự ổn định cho hệ thống nhưng việc này có thể tạo tâm lý ỷ lại trong khối ngân hàng tư nhân, tạo nên những gánh nặng mới cho ngân hàng nhà nước