Vai trò của Truyền thông nội bộ đối với doanh nghiệp

Như các bạn đã biết truyền thông có vai trò to lớn trong việc quảng bá sản phẩm cũng như khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp đến với khách hàng. Và truyền thông nội bộ cũng là một trong những khía cạnh quan trọng của công tác truyền thông mà các lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm không kém. Vậy bạn có biết Truyền thông nội bộ là gì?. Và Vai trò của truyền thông nội bộ là như thế nào?

Truyền thông nội bộ là gì?

Truyền thông nội bộ là hoạt động truyền đạt thông tin giữa nhân viên và giữa các đơn vị trong một tổ chức, doanh nghiệp. Truyền thông nội bộ bao gồm các hoạt động nhằm kết nối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp các nhân viên trong doanh nghiệp đồng thời truyền tải thông điệp và tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp đến nhân viên.

truyen thong noi bo

Truyền thông nội bộ là hoạt động truyền đạt thông tin trong nội bộ tổ chức

Vai trò của Truyền thông nội bộ đối với doanh nghiệp

Nếu truyền thông nội bộ được thực hiện sai cách thì chính đội ngũ nhân viên sẽ gây ra khủng hoảng cho doanh nghiệp, nhưng ngược lại nếu được thực hiện tốt sẽ giúp đội ngũ nhân viên hiểu và cùng sát cánh với lãnh đạo vượt qua khó khăn. Chính vì thế, doanh nghiệp cần hiểu rõ vai trò của truyền thông nội bộ để có thể tăng nội lực cho mình.

truyen thong noi bo

Truyền thông nội bộ giúp nhân viên hiểu được thông điệp của lãnh đạo

Vai trò của Truyền thông nội bộ:

  • Giúp nhân viên hiểu được vai trò của mình trong tổ chức, là một đại diện của tổ chức. Nhấn mạnh được tầm quan trọng của công việc mỗi nhân viên trong mục tiêu chung của tổ chức. Khi đó, khi có khó khăn, nhân viên sẽ thể hiện hết vai trò của mình, đồng tâm hiệp lực cùng với lãnh đạo vượt qua.
  • Nhân viên hiểu được quan điểm của lãnh đạo, thông tin chính xác hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, hiểu được văn hóa doanh nghiệp đồng thời góp phần xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp.
  • Truyền thông nội bộ tốt cũng là một trong những cách tiếp thị nhưng là tiếp thị nội bộ, giúp nhân viên hiểu được giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, hiểu được thông tin về sản phẩm và truyền tải đến khách hàng. Từ đó, giúp doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh.
  • Truyền thông nội bộ giúp cho nhân viên cũng như các phòng/ban gắn kết với nhau hơn cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của tổ chức.

Ngày nay, truyền thông nội bộ ngày càng đóng vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với mỗi doanh nghiệp. Thực hiện tốt truyền thông nội bộ là góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp đồng thời nâng cao sức cạnh tranh, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chính vì thế, mỗi doanh nghiệp nên quan tâm nhiều hơn đến công tác này.