Kỹ năng cơ bản trong quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là công việc quản lý các vấn đề liên quán đến yếu tố con người – đây cũng chính là nguồn lực quý báu nhất của mỗi doanh nghiệp. Không chỉ quản lý dựa trên các số liệu được thống kê với sự trợ giúp của công nghệ, quản trị nhân sự còn đòi hỏi người lãnh đạo phải có những kỹ năng “mềm” đi kèm để giúp công việc được hoàn thành một cách tối ưu nhất.

Có tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì công việc

Có tầm nhìn chiến lược

Nhà quản trị nhân sự phải đảm bảo quản lý nhân viên theo từng mức mà mỗi các nhân phải nhận thức rõ ràng về công việc được giao. Nhân viên sẽ hiểu rõ được vị trí, vai trò của mình thì làm việc một cách hiệu quả, năng suất cao dưới sự hướng dẫn và định hướng của quản lý. Đồng thời, đây cũng là cách thức hiệu quả để nâng cao mối quan hệ giao tiếp của sếp với nhân viên.

Tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì công việc

Bất cứ nhà quản lý nào muốn quản lý nhân viên dưới quyền mình làm việc có trách nhiệm hiệu quả và tận tâm với công việc thì đầu tiên chính “sếp” phải lấy mình làm gương. Do đó, nhà quản lý phải nỗ lực thực hiện công việc, dám nghĩ dám làm, không ngại khó, ngại khổ. Người lãnh đạo cũng là người hết lòng công hiến thực hiện mục tiêu chiến lược, đóng góp cho sự phát triển công ty, bộ phận và đem lại lợi ích cho người lao động. Nhân viên sẽ “nói theo”, học tập để hành động, làm việc có thiên hướng theo phong cách và cách thức làm việc, sự tận tâm giống nhà quản lý.

Đảm bảo quản lý nhân viên theo đúng năng lực để đảm bảo công bằng

Đánh giá đúng năng lực của nhân viên

Nếu không đánh giá được năng lực của nhân viên trong từng mảng công việc thì người lãnh đạo khó có thể giao nhiệm vụ hợp lý cho mỗi người. Theo đó, đánh giá thực hiện công việc của nhân viên một cách định kỳ, đột xuất sẽ kiểm soát được kết quả công việc của nhân viêc và tiến hành các biện pháp điều chỉnh cần thiết, kịp thời. Đánh giá nhân viên làm cơ sở cho việc bố trí và sử dụng lao động, đào tạo và phát triển nhân lực… Đồng thời, đây cũng là cách thức giúp nhân hiểu và hài lòng hơn với chính sách lương thưởng công bằng.